Call Us at: 954-736-2400 | Open Monday to Friday 9am – 5pm
Call Us at: 954-736-2400 | Open Monday to Friday 9am – 5pm

Blog

Yon Dezyèm Chans Pou Moun Ki Chape Anba Trafik Moun

Victoria Sexton Esq. – Avoka kont trafik moun, kabinè avoka Coast to Coast Legal Aid of South Florida, Inc. Pou kèk moun, afè trafik moun nan anndan katye ak kominote nou yo sanble yon bagay ki non sèlman enposib, men yon lejann. Men, Konte Broward Florid klase an dezyèm pozisyon kòm kote an Florid ki...
Read More

Uma Segunda Chance Para Sobreviventes De Tráfico Humano – Eliminação de antecedentes criminais

Por Victoria Sexton, Advogada – Procuradora para o Combate ao Tráfico Humano na Coast to Coast Legal Aid of South Florida, Inc. Para algumas pessoas, a ideia de ocorrência de tráfico humano em nossos bairros e comunidades parece não apenas improvável, mas também ficcional. Entretanto, o Condado de Broward, na Flórida, está classificado em segundo...
Read More

Una Segunda Oportunidad Para Sobrevivientes De Tráfico Humano

por Victoria Sexton, Abogado. – Abogado Contra la Trata de Seres Humanos de Coast to Coast Legal Aid of South Florida, Inc. [Ayuda Legal Costa a Costa del Sur de Florida, Inc] Para algunas personas, la idea de la trata de personas que se produce en nuestros vecindarios y comunidades no sólo parece poco probable,...
Read More

A Second Chance for Survivors of Human Trafficking

by Victoria Sexton Esq. – Anti-Human Trafficking Attorney at Coast to Coast Legal Aid of South Florida, Inc. For some, the idea of human trafficking occurring in our neighborhoods and communities seems not only unlikely, but fictional. However, Broward County Florida ranks second highest in Florida for reported human trafficking. It is not only happening;...
Read More

Story of Justice: Securing a Reasonable Accommodation for Cathy

Cathy was a homeless senior citizen who, although having to battle chronic injuries and medical conditions that substantially impacted her life, was exhaustively searching for an apartment when she contacted CCLA in July 2023. When she’s not taking her multitude of daily medicines or caring for her grandson, Cathy’s days consisted of spending countless time...
Read More
1 2 3 30

Safety Exit